reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida

Bakgrund

Det pågår för närvarande en storsatsning i hela Kungälvs kommun där folk på landbygden går samman och bildar föreningar för att gemensamt bygga nät för morgondagens behov av snabb bredbandstrafik.

Många av oss har säkert upplevt svårigheterna med att få en snabb uppkoppling på landsbygden. De personer som kom med lösningen är Hasse Eriksson från Kareby och Bertil Olsson från Sundhammar. Båda har ett förflutet inom databranschen. Tillsammans med kommunen och Kungälvs energi har de dragit upp riktlinjerna för denna satsning. Det finns numer även en Föreningarnas Förening vid namn av BIK (Bredband I Kungälv) som skall värna alla föreningars intressen samt utveckla kommunikationsnätet i Kungälvs kommun.

Vi som bor i Kareby glesbygd har just nu ett unikt tillfälle att vara med och själva skapa det modernaste kommunikationsnät som går att bygga. Det finns inga andra kommersiella krafter som är intresserade av att gräva ner kabel i vår glesbygd, det blir helt enkel inte lönsamt.

Det finns mycket starka argument för att fiberkabel är det bästa alternativet, de undersökningar som gjorts finns att tillgå om så önskas.

Nytta för medlemmen

 • Vår teknik möjliggör den snabbaste uppkoppling som med säkerhet kommer att krävas inom några år då mer och mer information och tjänster förmedlas över nätet.
 • Fastighetens värde kommer med största säkerhet att öka, speciellt om det är en yngre Husspekulant, Egen Företagare, Student m.fl. (listan kan göras lång)

Projektets leverans

 • Vi vill med detta projekt erbjuda alla boende i vårt område en fast Internetuppkoppling via vår egen fiberkabel.
 • Vi vill möjliggöra en fiberkabeldragning genom vårt område så att vi kan leverera till de medlemmar som vill bli anslutna.
 • Vi skall ansluta oss till Kungälv Energis stamledning för en fast förbindelse.
 • Projektet skall lämna över en klar installation till Föreningen för vidare förvaltning.

Projektets tidplan

Projektet skall vara avslutat strax efter sommaren 2005

 •     Start    Dec 2004
 •     Klart    Sep 2005

Projektets kostnader

Projektet skall bekostas av Föreningen

En utförlig budget skall tas fram, det finns en gräns för vad varje medlem kan betala för sin anslutning och den ligger vid c:a 18 000:-.

Projektets omfattning

 • Anslutning till / alt. skapande av Ekonomisk Förening
 • Framtagning av schaktplaner
 • Framtagning av karta för placering av noder
 • Gräva ner tomrör och blåsa in kabel, montera noder.
 • Montera uttag i anslutna fastigheter
 • Koppla ihop nätverket
 • Ansluta till stamledning

Projektets avgränsningar (vad vi inte skall göra)

 • Ta fram informationsblad för att värva medlemmar
 • Skriva avtal med medlemmar
 • Skriva avtal med markägare och nod-värdar
 • Upprätta lån i bank
 • Förhandla med nät-operatör
 • Förvalta anläggningen

Projektets relationer med andra liknade initiativ

 Just nu pågår flera liknande projekt i Kungälvstrakten där det kan finnas samarbetsvinster att hämta.

Vi har även kontakt med ByNet för konsultation och hjälp med teknik.

Andra förutsättningar för Projektet

Att det finns en Ekonomisk Förening som äger initiativet och tar förvaltningen av anläggningen.

Projektets angripssätt

Projektet startas i en mindre projekt grupp som ser till att en Ekonomisk Förening bildas (alt. att vi ansluts till befintlig sådan).

Därefter tar Föreningen över de arbetsuppgifter som ovan nämnts inte skall hanteras av Projektet. Föreningen kommer att stå som ansvarig för Projektet.

 
tlpixeltr
pixel
Oktober 2020
 Ti OnTo Fr
v4028 29301234
v41 56 7891011
v42121314 15161718
v4319 2021 222324 25
v44 2627 282930311
 
pixel
blpixelbr
tlpixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar327
Avtal323
Inblåst fiber 325
Fastigheter572
pixel
blpixel br